Tuesday, November 6, 2007

Bai Tho Trung Ta Oanh Doan CT 68

Tôi trở lại viếng thăm người Lính cũ

Từng một thời chia xẻ nổi buồn đau

Cuộc chiến tranh uất hận đến ngàn thâu

Deo dang mai bao năm còn hờn tủi

Lôi Hổ chết, ai người xây nắm mộ

Lá cây rừng phũ lên xác thân anh

Sông gian nguy đói khỗ giữa rừng xanh

Ôi nghiệt ngả bao linh hồn oan khuất

Biệt Hải chết tay ôm mìn kích nổ

Giữa đêm trường lạnh buốt thấu xương da

Tàu địch quân thũng đấy máu chan hòa " Vulcan "

Nhuộm đỏ thắm trên dòng sông vĩnh biệt

Hoa dù nở đêm trăng sao lấp ánh

Nấm xương tàn tô điễm dãi non quê

Mộng chiến chinh chưa thõa mãn lời thề

Vì lý tưởng,vì tự do độc lập

No comments:

Post a Comment