Wednesday, September 15, 2010

Sở Liên Lạc

1 comment:

  1. Thiên đàng là gần đó. Thiên Chúa yêu thương bạn. Đọc Kinh Thánh của bạn.
    http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ma%C3%B9c+1&version=VIET

    ReplyDelete