Sunday, June 13, 2010

Video Sinh Hoạt Anh em Nha Kỹ Thuật / Lôi Hổ tại Việt Nam / Video Show
22 comments:

  1. 單純喜歡你的部落格 要繼續發表好文章喔.........................

    ReplyDelete
  2. 生存乃是不斷地在內心與靈魂交戰;寫作是坐著審判自己。......................................................................

    ReplyDelete
  3. 人應該做自己認為對的事,而不是一味跟著群眾的建議走。..................................................

    ReplyDelete